Algemene voorwaarden Vos btw-advies

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht gesloten met Gert Vos btw-advies. Op alle verrichte prestaties zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK Middelburg van toepassing.

Een exemplaar daarvan kunt u hier downloaden of wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Home