Wat kan ik voor u betekenen?

Goed advies helpt u bij het bereiken van uw doelen. In mijn beleving is een adviseur ondersteunend aan het doel. Mijn aanpak is gericht op twee pijlers: het inbrengen van kennis en expertise op een specifiek gebied en uitbrengen van een concreet en werkbaar advies.

Op het gehele gebied van btw, overdrachtsbelasting en BTW-compensatiefonds lever ik mijn kennis en expertise. Daarnaast vervul ik een signaalfunctie voor loonheffing (LB) en vennootschapsbelasting (Vpb). De invoering van de Vpb-plicht voor overheden en de keuzes die u daarbij maakt kunnen ook gevolgen hebben voor de btw en BCF. In dit traject werk ik nauw samen met STEP In Control.

Gedurende de uitvoering van uw project sta ik u graag bij. Hiervoor zijn vaak geen grote opdrachten nodig. In de nazorg van het adviestraject beantwoord ik voorkomende vragen en bij veranderingen in wet- en regelgeving houd ik u via mijn mailing op de hoogte. Op deze manier maakt u maximaal gebruik van het gegeven advies en blijft uw project op koers.

Ik kan u onder meer bijstaan bij:

  • Fiscale aspecten onroerende zaken;
  • Fiscale aspecten van sport- en culturele accommodaties;
  • Fiscale aspecten 3 D’s (decentralisatie Participatiewet, Jeugdwet en Wmo);
  • Opstellen grondslagendocumenten;
  • Vaststellen mengpercentages;
  • Btw-scans;
  • Cursussen;
  • Expert meetings;
  • Horizontaal Toezicht;
  • Procesvoering en begeleiding daarvan.

Home